Joinedincare

JoinedInCare е информационен портал за грижа за възрастни хора

Искаме JoinedInCare да се разпознава като платформа за споделяне на знания в областта на грижите за възрастни хора. Създадохме място за полезна информация за възрастните хора и тези, които се грижат за тях. JoinedInCare е и онлайн пространство, където можете да намерите организации за подкрепа, домове за възрастни и агенции за подбор на домашни асистенти. Целта е тези организации да бъдат лесно откриваеми и достъпни за тези, които се нуждаят от помощ.

Компанията зад идеята и подкрепяща платформата е Булбера. Решихме да разработим платформа помагаща за благосъстоянието на възрастните хора. По време на пандемията пенсионерите бяха най-изолираната група. Мнозина не бяха запознати с технологиите и нямаха много възможности за забавление или комуникация.

Като компания предоставяща софтуерни решения осъзнахме, че е време да започнем процеса на запознаване на възрастните хора с технологиите и ползите от тях. В онлайн пространството може да се открие информация за различни устройства, приложения и помощ, но е хаотична и откриването ѝ изисква усилия. Ние решихме да организираме и споделим тази информация по достъпен за възрастните хора начин.

JoinedInCare е безплатна платформа и се поддържа от членовете на екипа на Булбера. Основната дейност на Булбера е в областта на разработката на софтуер, но компанията подкрепя и много разнообразни социални проекти и каузи.

В края на 2022 г. JoinedInCare спечели наградата "Иновативно предприятие на годината", в област социална иновация. Всяка година състезанието се провежда под патронажа на Президента на Република България. Инициативата е призната от Европейската комисия за добра национална практика в подкрепа на иновативното развитие. За нас това беше уверение, че правим нещо важно в помощ на обществото.

Медиите за JoinedInCare

Радио & Телевизия

  1. NOVA NEWS – https://nova.bg/news
  2. Bulgarian National Television – https://bnt.bg/news
  3. BNR.bg/sofia – https://bnr.bg/sofia/post
  4. BNR.bg – https://bnr.bg/post
  5. BNR.bg/shumen – https://bnr.bg/shumen/post

Социални Медии

Онлайн & Печатни Медии