Joinedincare

Политика на поверителност/лични данни

Обхват и цел

Тази политика е приложима за обработката на личните данни на потребителите на сайта www. joinedincare.com, собственост на Женя Атанасова.

Администратор

Женя Атанасова („Собственик/а/ът“, „Ние“, „Нас“)е администраторът във връзка с обработката на Вашите лични данни за нуждите на управлението, функционирането и ползването на сайта.

Цел и правна основа за обработка

За публикуване на обява или за използване на функционалностите на сайта е необходима регистрация, която се извършва чрез попълване на електронен формуляр, в който следва да се посочат: потребителско име, парола, e-mail адрес, да се приемат настоящите Общи условия и да се даде съгласие за обработка на лични данни.

Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме и обработваме вашия IP номер и информация за Вашето разглеждане на същия. Целта на обработката ни е да анализираме поведението на посетителите на нашия уебсайт, за да подобрим комуникацията и структурата му и да изградим профил на интересите на потребителите, за да привеждаме съдържанието на сайта според интересите и потребностите на потребителите.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни, както е описано по-горе, е, че тази обработка е необходима за целите на нашия законен интерес. Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.  

 

Правно съответствие

Ние спазваме приложимите законови разпоредби, упражняваме дейността си съобразно законодателството на Република България и приложимите правни норми на Европейския съюз, в т.ч. Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Когато е необходимо, ще коригираме обработката на личните Ви данни, за да осигурим спазването на приложимото право.

Личните данни, които Женя Атанасова събира за Вас, ще бъдат използвани:

- да ви предоставяме актуална информация по темите, които ни интересуват и са предмет на сайта ни;

- да ви информираме за наши продукти и услуги и да идентифицираме тези, които могат да представляват интерес за Вас;

- за извършване на пазарни проучвания;

- за целите на анализа и профилирането на клиентите (онлайн и социално), извършени от нас и избраните от нас доставчици.

Събиране на данни

Можете да ни предоставите информация за Вас, при регистрация като потребител на сайта, или по друг начин. Такива данни могат да включват:

- Вашата информация за контакт (име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.);

- демографска информация (възраст, семейно положение, състава на домакинствата и т.н.);

- данни за местоположението, генерирани от Вашите дейности (заявки за търсене, споделяне на местоположението и т.н.); и

- данни, свързани с използването на сайта.

Вашето съгласие е доброволно и може винаги да бъде отменено, например като прекратите определена услуга или се свържете с нас на info@joinedincare.com.

Ние няма да продаваме или обменяме Вашите Лични данни с трети страни, освен ако не сме получили Вашето съгласие да го направим. Няма да споделяме Вашите Лични данни с трети страни за техните маркетингови цели, освен ако не сме получили Вашето съгласие за това. Ако сте предоставили такова съгласие, но искате да престанете да получавате маркетингови материали от трета страна, моля, свържете се директно с тази трета страна. Можем да Ви предоставим информация относно нови продукти, услуги, събития или подобни маркетингови дейности. Ако желаете да се откажете от даден бюлетин за електронна поща или подобна комуникация, моля следвайте инструкциите в съответната комуникация.

Уебсайтове и "бисквитки"

Можете да посетите уеб сайта без да ни кажете кой сте Вие или да разкривате каквато и да е информация за себе си. Въпреки това, за да можем да Ви предоставим определени услуги или да направим определени предложения, често трябва да записваме определени елементи от лични данни, като например Вашето потребителско име и имейл адрес. Също така можем да събираме (чрез "бисквитки") анонимна информация за начина, по който сте използвали нашите уебсайтове преди това записване. Тази информация ще ни бъде полезна, за да подобрим нашия уеб сайт или маркетинг. Уебсайтът ни, отворен за нашите клиенти, включва информация относно използването на "бисквитки".

Приложения

Когато изтегляте или се регистрирате, за да използвате някое от нашите приложения, можете да ни изпратите лични данни, като Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и друга информация за регистрация. Освен това, когато използвате нашите приложения, можем автоматично да събираме определена информация, включително техническа информация, свързана с Вашето мобилно устройство, и информация за начина, по който използвате приложението. В зависимост от конкретното приложение, което използвате, и само след като сте се съгласили с такова събиране, може също да съберем информация, съхранявана на Вашето устройство, включително информация за контакт, информация за местоположението или друго цифрово съдържание. Повече подробности за вида информация, която събираме, са посочени в информационното известие и / или в специалното известие за всяко отделно приложение.

Услуги и приложения от трети страни

Някои приложения на трета страна, които изтегляте, предварително инсталирани или за които се регистрирате за ползването им, може да имат отделни условия и правила за поверителност, които се прилагат независимо от нашата политика за поверителност. Женя Атанасова не носи отговорност за използването на лични данни в приложения или услуги на трети страни. Препоръчваме Ви внимателно да прегледате условията за ползване и декларацията за поверителност на всяка услуга или приложение на трета страна, преди да се регистрирате, да ги изтеглите или да ги използвате. Също така препоръчваме да търсите опции за поверителност и контроли в приложения на трети страни след изтеглянето.

Подаване на жалба до надзорен орган

Комисията за защита на личните данни,

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518,

Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.,

Електронна поща: kzld@cpdp.bg , Интернет страница: www.cpdp.bg www.cpdp.bg

Представител за защита на личните данните

За повече информация относно Вашите права във връзка с нашата обработка на Вашите лични данни, както и за данни за връзка за допълнителна информация и оплаквания, можете да се свържете с Представителя на „Булбера” ЕООД , във връзка с изпълнение на задълженията ни по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните), чрез следните данни за контакт:

Имейл адрес: zhenya.atanasova@joinedincare.com

Пощенски адрес: България, Велико Търново, Улица Въстаническа 57, етаж 1

Данни за контакт: Женя Атанасова - длъжностно лице за защита на личните данните.

Дата на последна корекция: 30.05.2023 г.