Joinedincare

Joined In Care

Занимания с музика и изкуство за хора с деменция

Арт сесия в дом за пълнолетни лица с деменция в град Разград, България
Изображение: Фейсбук страница на Дом за пълнолетни лица с деменция - гр. Разград.

Чрез терапевтичните и музикални занимания, специално разработени за хора с деменция, целим да им помогнем да повишат общото си настроение и да намалят признаците на депресия и изолация, причинени от болестта. Наред с това чрез потапянето в света на изкуството и музиката работим за подобряване на техните когнитивни, комуникативни и социални умения, способността им да се фокусират и да задържат вниманието си, както и да повишават желанието си да се включват в групови дейности. 

Работим по специално разработена методика, която взема предвид особеностите на възрастните хора с деменция. Сесиите комбинират кратки лекционни формати по избрана тема и представяне на художествени произведения, поднесени на музикален фон. Това редуване на картини и тематично подбрани музикални клипове позволява на възрастните хора да се наслаждават на картината, докато слушат музиката. Включваме и различни възможности за практически дейности, диалогични формати, дискусии и взаимодействие с участниците (чрез елементарни въпроси по представените картини), както и за споделяне на опит и преживявания. Това дава възможност възрастните хора да не са само пасивни слушатели, а активно ангажирани по време на сесията. 

До момента са реализирани два съвместни проекта между Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ в Домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък. Те бяха с финансовата подкрепа на фондация „BCause“ и с активното участие на арт и трудотерапевтите от двата Дома. В допълнение Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ предоставя и музикотерапия с арфа за потребителите и подкрепа за практическа работа с рисуване, шаблони за оцветяване и др, която се подготвя и реализира от трудотерапевтите на място. 

Обратната връзка, която получаваме от Домовете, за ефекта върху потребителите е изключително позитивна и желанието им да продължават да се включват в бъдещи подобни проекти е много голямо. Освен, че заниманията внасят нов елемент в ежедневието на възрастните хора, те подобряват общото им емоционално състояние и събуждат желанието им да участват по-активно и в останалите групови дейности в Домовете.  

Мотивирани от успехите на досегашните сесии, искаме да мултиплицираме подхода и да разпространим обхвата на заниманията с изкуство и музика, за да достигнат до повече възрастни хора с деменция и техните семейства, както и до нови домове. 

За повече информация за Фондация „Състрадание Алцхаймер България“: Alzheimer Bulgaria (https://alzheimerbulgaria.org/)

За повече информация за Кративно и обучително студио „АРТИЕД“: Начало – Kреативно и обучително студио (https://arti-ed.com/)

Автор: Мариана Петрова.