Деца и Възрастни

Тук ще обръщаме внимание на теми като приемственост и обмен между поколенията.

Ще даваме различни примери как това може да се случва.