Joinedincare

Различните технологии в полза на възрастното население по света

В глобален мащаб броят на хората на възраст над 80г. се очаква да се увеличи трикратно - скачащ от 137 милиона на 425 милиона до 2050г. Европа също не е изключение от тази статистика. Структурата на населението в Европа бързо се променя - с нарастващ дял на възрастните хора. Изчислено е, че до 2030 г. възрастните хора (на 60 и повече години) ще представляват повече от 25% от населението на стария континент.

Възрастните хора са група с различни предпочитания, нужди и начин на живот. Поддържането им в добра физическа и психическа форма е важен фактор, който би им осигурил по-добро качество на живот. Освен това трябва да се отбележи, че по-голямата част от възрастните хора предпочитат комфорта на собствения си дом пред настаняване в старчески дом. Дигиталните технологии като е-здравеопазването (E-health) и роботиката имат потенциала да допринесат за това възрастните да могат спокойно да се грижат сами за себе си.

Technologies that help elders

Ако за пръв път чувате за е-здравеопазване, то това е използването на цифрови технологии за дистанционна грижа и може да включва широка гама от цифрови решения в сектора на здравеопазването и социалните грижи. Ето и малко примери за такъв тип дигитални решения. Предоставянето на дистанционна грижа с помощта на различни сензори като например такива за падане или за възникване на пожар. В Полша има такъв местен проект, който има за цел да подобри безопасността у дома на възрастните хора като им осигури тези устройства. Предоставяне на медицинска помощ от разстояние също е добър пример. Може да става дума за консултации чрез телефонни или видео разговори между пациент и лекар. В Япония, например, липсата на медицински персонал тласна сериозно развитието на този тип „телемедицина“. В Гърция, телемедицината се използва от пациенти намиращи се на отдалечени и изолирани острови.

Освен това в момента сериозно се развива така нареченото мобилно здраве (mHealth) - използването на мобилни здравни приложения за самодиагностика и наблюдение на здравето от разстояние. Норвегия, например, е изпробвала редица технологии като автоматични дозатори за хапчета, дистанционно наблюдение на различни хронични заболявания и персонализирани здравни прегледи.

И това е само началото, в момента се разработват изключително много помощни технологии за подпомагане на ежедневието на възрастните хора. Става въпрос за най-различни устройства и дори цели домашни системи, които улесняват изпълнението на всевъзможни дейности и задачи. Роботизираната технология също се очертава като изключително полезна в това направление. В момента се прилага при роботизирани инвалидни колички, душ-столове и технологии за предотвратяване на падания. Но това не е всичко, роботизираните технологии могат да помагат и косвено на възрастните хора като подпомагат полагащите грижи за тях.

В Швеция, например, след запознаване с и използване на автоматизирания душ-стол Poseidon възрастните хора се чувстват по-спокойни и независими, а самата технология драстично намалява риска от нараняване по време на къпане. Друг интересен пример е терапевтичният робот - тюленче Paro, който се използва при терапиите за възрастни хора, които имат проблеми с емоционалния контакт и съня в редица страни (САЩ, Великобритания, Германия, Япония, Холандия). А в Япония дори са въвели роботи-медицински сестри в някои старчески домове. Друг интересен пример може да се наблюдава в някои старчески домове в Норвегия. Те използват очила за виртуална реалност, за да подобрят ежедневието на хора с деменция и различни други заболявания. Като използват VR, възрастните могат да се върнат в квартала, в който са израснали и да преживеят спомени, които може и да са забравили. Или пък да посетят някое представление или филм без нужда от придружител.

Но не само сложни технологични решения са опциите за подобряване на грижата за възрастното население. В Холандия, например, общините организират компютърни курсове за възрастни, за да развият дигиталните им умения. Подобни инициативи за подобряване на дигиталните умения на възрастните има и в Полша, Норвегия, Финландия, Австрия, Каталуния и Швеция.

В крайна сметка, все по-голяма част от населението застарява и в същото време броят на болногледачите и медицинският персонал намалява. Липсата на болногледачи в социалните заведения от своя страна води до прехвърляне на отговорността за грижата върху непрофесионалисти, най-често членове на семейството. Като според доклад от Великобритания това обикновено са жени на възраст между 50-60 години. А в Япония хората дори са принудени да напуснат работа, за да се грижат за възрастните членове на семействата си поради недостиг на медицински персонал. Затова, точно в този момент, развитието на различните технологии подпомагащи грижата за възрастните е изключително важно.

©JoinedInCare