Joinedincare

Различни системи за грижа за възрастни хора

Taking a look of the different types of senior care systems around the world

Едно общество се измерва по това как се грижи за възрастните си 

Грижата за възрастните хора е една изключително важна и наболяла тема напоследък. Различните страни имат различни подходи към този така сериозен въпрос. Нека разгледаме няколко примера за различните видове системи за грижи за възрастните по света: 

Поетапни системи за грижа

Обединеното кралство следва система за „поетапни грижи“, при която възрастните хора постепенно получават повече подкрепа с напредване на възрастта - от първоначална домашна помощ с ежедневни задачи като готвене и чистeне, до грижи и медицинска помощ предоставени от обучени асистенти, които или посещават дома на възрастния човек всеки ден, или живеят заедно с него, чак до постоянното влизане в дом за възрастни хора. Интересно е да се отбележи, че дори и в рамките на Обединеното кралство има известни различия относно системата им за грижа за възрастните. В Северна Ирландия домашните грижи са безплатни за хора на възраст над 75 години. В Шотландия, грижата е безплатна за лица над 65 години ако се прецени, че възрастният има нужда от помощ за задачи свързани с личната му грижа като обличане, къпане, приготвяне на храна и т.н. 

Публично финансирани системи за грижи

В Белгия по-голямата част от грижите се финансират публично от социални вноски и данъци. Нещо повече, в Белгия членовете на семейството правят всичко възможно, за да гарантират, че техните възрастни роднини могат да останат в собствените си домове възможно най-дълго. Белгия предлага и „апартаменти за обслужване“ за възрастни хора, които искат да живеят самостоятелно, но все пак да имат достъп до услуги за домашна помощ, подпомаган живот и готвени ястия, ако имат нужда от тях.

„Съвместни жилища“ (‘Kangaroo housing’) също е инициатива, предлагана в страната. Това са възрастни хора, живеещи заедно със семейства на имигранти в една и съща къща на отделни етажи. Идеята е семейството на имигрантите да помага на възрастния човек ако има нужда от помощ. Такъв проект е бил стартиран в белгийския квартал Моленбек, където около 60% от населението са имигранти, а 25% - пенсионери.

Системи за съвместно съжителство

В страни като Германия системата за съжителство е направена така, че възрастните хора могат да живеят заедно в общински апартамент, за да им се даде повече независимост и възможност да се социализират. Германия също има центрове за „много поколения“, които обикновено се състоят от детска градина, социален център за възрастни хора и място, където млади семейства да се отбият за общуване с възрастните. Пенсионерите могат да общуват с децата като пеят песнички, играят игри или четат приказки. 

Системи за частни грижи

В САЩ системата за грижи е до голяма степен частна. Например, здравната програма Medicaid помага на възрастните хора с техните медицински разходи, включително покриване на процент от грижите в дом за възрастни хора. Ако възрастен човек иска да се премести в старчески дом, това често се финансира от частни здравни грижи. Проучване на Американската асоциация на пенсионерите (AARP) разкрива, че почти 90% от възрастните хора казват, че искат да останат в собствените си домове. Частните застраховки често помагат за това, тъй като покриват домашна помощ като помощ за готвене и чистене. Съобщава се, че само 4% от възрастните хора предпочитат да се преместят в дом на роднини. Въпреки тази ниска цифра, 75% от децата на тези възрастни се притесняват от възможностите на родителите си да живеят самостоятелно и обмислят бъдещите си опции. Грижата за застаряващ родител струва на тези деца между 7 000 и 14 000 долара годишно.

Системи за семейни грижи

Системата за грижи за възрастни хора в Италия е коренно различнa. Грижата за възрастни хора е отговорност на семейството и затова старческите домове не са толкова популярни, колкото в други страни (по-малко от 2% от възрастните хора използват услугите на домове). Ако възрастния човек няма семейство, то тогава италианските институции ще се намесят, за да помогнат.
В Япония например е обичайно няколко поколения от едно семейство да живеят заедно в един дом. Възрастните са на почит и мнението им винаги се зачита, а те от своя страна често помагат със задачи като грижи за децата и приготвяне на храната. Смята се, че тази традиция е една от многото причини възрастните хора в Япония да живеят по-дълго, отколкото в която и да е друга страна.
Не е изненада, че България също попада в тази категория. Системата ни за грижи за възрастното население е държавно финансирана, но голям процент от хората нямат доверие на старческите домове и предпочитат да останат вкъщи където тяхното семейство да се грижи за тях. Според проучване проведено през 2020г. в България има 82 старчески дома като общо ползвателите им са 4263 души, а чакащите за място са 1963. А имайки предвид, че според НСИ към 24% от населението на България е на възраст над 65 години, то броят на старческите домове е крайно недостатъчен. От жилищата за съвместно съжителство в Германия до частното здравеопазване в САЩ, виждаме колко много се различават различните системи за грижи за възрастните хора по целия свят. Може би дори ще се зачудите какво е бъдещето за застаряващото население по света. Вече има места където се появяват иновативни концепции като цели села пригодени за възрастни хора с деменция. С развитието на технологиите и прогресивното застаряване на населението тепърва предстоят новаторските решения, които ще бъдат предприети от различните страни.
 

© JoinedInCare