Joinedincare

Най-добрите страни за живот след пенсия

През различните възрасти хората имат различни нужди. Докато децата и младежите се нуждаят от активна среда, то възрастните хора се нуждаят от спокойна и безопасна среда, за да прекарат старините си. Не е тайна, че възрастното население по света се увеличава прогресивно като до 2050г. се очаква да съставлява около 22% от общото население на света. Глобално проучване на списание CEOWORLD проведено през 2020г. оцени 105 държави, за да определи кои са най-добрите страни за живеене на възрастни хора. Класацията се основава на това колко добре се представя всяка страна в седем категории: средна продължителност на живота, индекс на здравеопазване, индекс на безопасност, индекс на щастие, разходи за живот, цени на имотите и възраст за пенсиониране. Ето и кои държави са заели първите 10 места:

List with the best countries to retire

Финландия

Финландия може да е малка страна, но е изключително подходяща за живот за възрастни. Средната продължителност на живота е 81.9 години, индексът на здравеопазването е 75.27, а коефициентът на щастие е 7.77 от 10. В крайна сметка качеството и щастливият живот са по-важни от което и да е друго постижение. Освен това, страната е насочила и продължава да насочва доста усилия в това да подобри качеството на живот на възрастното си население, затова Финландия е класирана като най-добрата страна за живот за възрастните.

Дания

Дания е красива страна, но се оказва, че е и добра за живот след пенсия. Правителството и гражданите заедно правят живота тук лесен и комфортен. Поради благоприятните условия, продължителността на живот е 80.9г., а индексът на здравеопазването също е висок – 79.22. Освен това по индекса на щастие имат 7.6 точки от 10. Страната изпълнява специфични програми, стремящи се да отговарят на нуждите на обществото. Имат пенсионни планове, за да осигурят икономическа сигурност на възрастните както и специални здравни планове за тях. Дания е втората най-добра страна за живот за пенсионери.

Холандия

Почти 25% от населението на Холандия е на възраст над 60 години като това е един от най-високите проценти в света. Затова не е изненадващо, че правителството сериозно се е ангажирало да отговори на нуждите на възрастните хора и да поддържа модерна система на здравеопазване. Жителите на страната се радват на висока средна продължителност на живот – 82.3 години. Освен това, възрастното население е изключително доволно от условията на живот и качеството на предлаганите услуги, това се потвърждава и от високия коефициент на щастие от 7.49. Съществен фактор е това, че правителството осигурява пенсии на всички граждани на възраст над 65 години. Страната дава пример на целия свят за успешен подход към нарастващия брой на възрастното население.

Швейцария

Швейцария безспорно е една красива страна, но освен красота предлага и добър живот за възрастното си население. Според доклади, в сравнение с други страни, възрастните се радват на удобни и приятни условия на живот и на средна продължителност на живота от 83.8г. Страната има изключително напреднала здравна система и индекс на здравеопазването 73.23 от 100. Според проучвания, почти 93% от хората над 50 годишна възраст споделят, че се чувстват щастливи и доволни от живота си.

Австралия

Според статистика на Обединените Нации, Австралия е втората най-добра страна за живеене в света. Правителството и населението работят усилено, за да постигнат това. Освен това страната е безопасно място за живеене и се радва на нисък процент престъпност. Средната продължителност на живот е 83.4 години, а страната осигурява пенсионни програми за възрастни над 65 години.

Австрия

Австрия е разделила грижата за възрастното си население в три категории: социално осигуряване, закрила и помощ. Социалното осигуряване включва защита от злополука и болест и минимален доход в напреднала възраст. Освен това, ако финансовите и социалните помощи не са достатъчни, държавата осигурява още финанси за нуждаещите се. Страната има средна продължителност на живот от 81.5г и индекс на здравеопазване от 79.46. Освен това се счита за една от най-безопасните страни в света за възрастните хора. Цената на живот е сравнително по-ниска сравнена с други проспериращи държави.

Канада

Канада също е една от добре развитите нации в света. Жителите на страната се радват на средна продължителност на живота от 82.4 години. Правителството се старае да поддържа добри пенсионни политики. След 64-годишна възраст хората имат право на пенсионни планове, осигуряващи им финансова стабилност. Страната има коефициент на щастие 7.28. Според проучвания жителите са доволни от усилията на правителството за подобряване на здравните заведения и безопасността като цяло.

Норвегия

Благодарение на високата средна продължителност на живот от 82.4г. и доброто състояние на здравната система Норвегия се нарежда на едно от челните места що се отнася до грижата за възрастното си население. Да не забравяме и 100% пенсионно покритие, което също е голям плюс. Един от важните показатели е сигурността и безопасността на жителите на една страна. Според проучване, проведено сред възрастното население на Норвегия, 86% считат, че се чувстват в безопасност тук дори и през нощта. Не е изненадващо тогава, защо Норвегия попада сред първите 10 най-добри страни за живот за възрастни.

Нова Зеландия

Средната продължителност на живот в Нова Зеландия е 82.3, индексът на здравеопазването е 73.71, а този на щастието – 7.31. В страната няма официална възраст за пенсиониране, с някои изключения, но много хора спират да работят около 65 годишна възраст, защото тогава започват пенсионните им програми.

Интересно е, че развити страни като Германия и Великобритания заемат респективно 15то и 17то място. А ако вече сте се зачудили къде се намира България в тази класация, то ние сме на 58-мо място, със средна продължителност на живот от 75 години, индекс на здравеопазването – 55.07 и индекс на щастието – 5.01. Също така е важно да знаете кои страни са най-неподходящи за възрастните хора. Най-лошите места за живеене на възрастни в света включват Ирак, Кения и Украйна, което не е изненадващо тъй като това са все разкъсани от война държави с почти нулева социална политика. Другите изброени страни са Венецуела, Камбоджа, Нигерия, Иран, Египет, Намибия и Доминиканска република.

© JoinedInCare