Joinedincare

Организации за подкрепа за специфични потребности

Подбрали сме различно съдържание за различните езици (държави).
Първо изберете език! 100%

Support For people with disabilities

Международни организации за подкрепа

Съществуват много международни благотворителни организации, които предоставят полезна информация и подкрепа. Ние събрахме информация за тези, които предоставят информация на английски и можете да я достъпите от тук.

“Каритас” България

"Каритас" помага на възрастни хора от цяла България. Медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на "Каритас" посещават в домовете им възрастни хора от 13 села и градове в областите Плевен, Враца, Русе, Бургас, Пловдив и София.